ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ดอกเมี่ยง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสียงพิ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สายหมอก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : มะแข่นหอม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..