รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสกาดพัฒนา
หมู่ที่ 2 บ้านสกาดกลาง   ตำบลสกาด  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 085-6274866
Email : chutchawan@nan2.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :