ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนดีศรีตำบล, โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนรักษาศิล 5 โดยนิมนต์พระคุณเจ้า จากวัดหนาด  อ.ปัว จ.น่าน  มาอบรมด้านคุณธรรมและสวดมนต์ไหว้พระ   ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุกเย็นวันศุกร์ ต้นเดือนและวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ให้กับนักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของพ่อแม่  ชุมชนและสังคม 

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2558,05:13   อ่าน 510 ครั้ง