ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมนำสู่อาเซียน (ASEAN) 58

ค่ายคุณธรรมนำสู่อาเซียน (ASEAN) 58 : โรงเรียนสกาดพัฒนา ,โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด จัดกิจกรรม ‘’ค่ายคุณธรรมนำสู่อาเซียน ‘’ ในวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยนายเกษม รัตนวัฒนาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังการเทศนาธรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ประเทศ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ มีการประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน  ทั้งในส่วนของนักเรียนและคณะครู เพื่อให้กิจกรรมค่ายมีสีสันและน่าสนใจ มากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ทุกท่าน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ จนกิจกรรมประสบความสำเร็จและขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ที่สนับสนุนงบประมาณ

โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2558,00:21   อ่าน 927 ครั้ง