ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค. 59
กองลูกเสือ โรงเรียนสกาดพัฒนา อ.ปัว น่าน เขต 2 จัดกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค ของทุกปี โดยนายจรูณ จันต๊ะวงค์ ผ.อ.ลูกเสือโรงเรียนสกาดพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธาน และมีลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 6 กอง จำนวน 236 นาย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 19 นาย หลังจากเสร็จพิธีลูกเสือ - เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ## กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน##
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,21:10   อ่าน 681 ครั้ง