ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการป้องกันภัยจากยุงลาย
   โรงเรียนสกาดพัฒนา อ.ปัว น่าน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสกาดใต้ อบต.สกาด รพสต.ตำบลสกาด ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันยาเสพติด เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและร่วมมือกัน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน และสังคม ห่างไกลจากไข้เลือดออกและไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ‪#‎28มิ‬.ย 59
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,21:53   อ่าน 341 ครั้ง