ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสกาดพัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน  เขต 2  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น  เพื่อที่จะให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนับถือ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อครู ระลึกถึงพระคุณของครู ที่ได้อบรม สั่งสอน ชี้แนะ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาติไทย

ดังนั้น ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  จะจัดพิธีไหว้ครูโดยถือหลักว่า ต้องเป็นวันพฤหัสบดี ที่สองของเดือนมิถุนายน 

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,22:13   อ่าน 328 ครั้ง