ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ 61
วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6  
  ที่ประชาชนชาวไทยถวายพระนามพระองค์ว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในสมัยที่พระองค์ทรงอยู่ในราชสมบัติ พระองค์ได้ทำนุบำรุงประเทศ และเหล่าอาณาประชาราษฎร์ ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก   โดยเฉพาะด้านการศึกษา
             สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นนักรบ ที่มี จิตวิญญาณ   เลือดรักชาติอย่างแรงกล้า ใช้กิจกรรมลูกเสือปลูกฝัง ให้เยาวชนมี อุดมการณ์ รักชาติ รักแผ่นดิน ดังคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่า   "เสียชีพ อย่าเสียสัตย์"   สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ในวันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๔๕๔  จนถึง ปัจจุบัน กิจการลูกเสือไทย ได้ดำเนินมาถึง ๑๐๖ ปี    ดังนั้นทาง กองลูกเสือโรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน 2 ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ขึ้นเพื่อรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและหลังจากเสร็จพิธี ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ #28/11/61                          

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,20:44   อ่าน 315 ครั้ง