ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
        โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน  เขต 2  มีนักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 ระดับภาคหนือ ณ จังหวัดพะเยา  โดยมีรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ 1. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  ระดับพื้นฐาน ม.1- ม.3  2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ระดับกลาง ม.1- ม.3  3. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ระดับ ม.1- ม.3  4. การแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ  ม.1- ม.3  ผลการแข่งขันดังภาพ

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,09:44   อ่าน 201 ครั้ง