ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสกาดพัฒนา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่านเขต 2 ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561ในระหว่างวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสกาดพัฒนา   โดยมีกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี มีการทดสอบความรู้ของลูกเสือตามฐานต่างๆ และในเวลา 19.00 น. ได้มีกิจกรรมรอบกองไฟ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านดิลก พลวัง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ มีการแสดงของลูกเสือ เนตรนารี คณะกรรมการจัดกิจกรรม ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกเสือ-เนตรนารี ทุกนาย ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,14:39   อ่าน 301 ครั้ง