ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  นายจรูณ  จันต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ดำเนินการจัด"กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง สส." เพื่อให้ความรู้ กับนักเรียน กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่การมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและซึมซับจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตย โดยมีการแบ่งกิจกรรม เป็น 6 สัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก
สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ
สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จิดกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 4 นำความรู้ สู่ครอบครัว 
สัปดาห์ที่ 5 สำรวจทั่วในชุมชน
สัปดาห์ที่ 6 สังเกตการณ์ รายงาน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,01:01   อ่าน 373 ครั้ง