ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างสรรค์สังคม โดยชมรมเสื้อเขียว ธกส.น่าน

   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ. ศ.2562 ชมรมเสื้อเขียว ธกส.น่าน ได้มาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสกาดพัฒนา มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม แจกไอศกรีม พร้อมทั้งยังได้มอบมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนและช่วยกันทาสีสนามฟุตซอล ทาสีแป้นบาส ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกผักปลอดสารพิษ ทางพัฒนาขอบคุณชั่วโมงสีเขียวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนสกาดพัฒนา

 
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,01:35   อ่าน 406 ครั้ง