ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
       โรงเรียนสกาดพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอาคารมะแข่นหอม โดยนายจรูณ  จันต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และได้นัดหมาย ทำความเข้าใจ แสดงวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานของทางโรงเรียนในปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนก็ได้ เข้าไปพบกับคุณครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียน เพื่อพุดคุย ปรึกษาหารือและรับทราบผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้นักเรียนที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมออมทรัพย์กับทางโรงเรียน ก็จะได้รับเงินออมทรัพย์คืนพร้อมดอกเบี้ยด้วย 
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,19:48   อ่าน 137 ครั้ง