ภาพกิจกรรม
"วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 62"

     วันที่ 1 กรกฏาคม 2562  โรงเรียนสกาดพัฒนา สังกัด สพป.น่าน เขต 2  ได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีนายจรูณ  จันต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากองลูกเสือโรงเรียนสกาดพัฒนา   ได้มีกิจกรรมต่างๆตามลำดับดังนี้

          1.ได้จัดให้มีการเรียน การสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ จำนวน  3 หลักสูตร ได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ    
          2. ได้จัดกิจกรรม “การเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ”  เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่  1 กรกฏาคม  พ.ศ. 2561  
         3. ได้จัดกิจกรรม “พิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันวชิราวุธ  วันที่  25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561    
        4. ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ของ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสกาดพัฒนา ประจำปี การศึกษา  2561  ในระหว่างวันที่  15 – 16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561   ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสกาดพัฒนา   
         5. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของลูกเสือกลุ่มโรงเรียนปัว 3  ประจำปี การศึกษา   2561  ในระหว่างวันที่  20 – 21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อย ตชด. 325   อำเภอเชียงกลาง   จังหวัดน่าน
          6.ได้ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 6 นาย เข้าอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
          หลังเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริเวณรอบๆโรงเรียน

          

โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,02:03   อ่าน 2897 ครั้ง