ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสกาดพัฒนา ปีการศึกษา 2563

        โรงเรียนสกาดพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  2                               ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี  กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสกาดพัฒนา ประจำปีการศึกษา  2562           ขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน           โดยมีลูกเสือสำรอง ,ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ และลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 121 คน           โดยมีผู้กำกับลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ จำนวน 22 คน                                                                               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย  รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตามวิถีทางของประชาธิปไตย เพื่อให้รู้จักรับผิดชอบ มีความเสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  โดยนำเอาความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของวิชาลูกเสือ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดเป็นทักษะชีวิต ของตนเอง และหมู่คณะได้


โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,03:28   อ่าน 3345 ครั้ง