ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
แจ้งขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
หยุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 65
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 64
ประกาศหยุดเรียน
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนสกาดพัฒนา
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ.ประจำปี 2563 (รอบที่ 2)
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 63
นักเรียนรับเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนช่วงสถานการณ์ (COVID – 19) ปี 2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
กำหนดการรับผลการเรียนและเงินออมทรัพย์ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ยกเลิกกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานธุรการ โรงเรียนสกาดพัฒนา
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานธุรการ โรงเรียนสกาดพัฒนา
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูธุรการ โรงเรียนสกาดพัฒนา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกาดพัฒนา เดือนสิงหาคม 62
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 62