ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 546) 17 มิ.ย. 59
กำหนดการ เตรียมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 430) 11 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 395) 11 พ.ค. 59
ระเบียบโรงเรียนสกาดพัฒนา "ว่าด้วยงานปกครองนักเรียน ปีพ.ศ. 2558" (อ่าน 523) 06 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่และโทรทัศน์จอแบน (อ่าน 503) 29 ก.ค. 58
เชิญเที่ยวงาน วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 605) 06 ม.ค. 58
ขอเชิญร่วมทำบุญ (อ่าน 634) 25 ธ.ค. 57
“นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21” (อ่าน 1366) 06 ก.ย. 57
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 581) 03 มิ.ย. 57
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 751) 12 มี.ค. 57
การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 1756) 19 ก.พ. 57
โรงเรียนสกาดพัฒนา (อ่าน 576) 05 พ.ย. 56
ด่วน!เปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียน เตรียมพร้อมอาเซียน เริ่มปีการศึกษา 2557 (อ่าน 723) 12 ก.ย. 56
ตราโรงเรียน (อ่าน 585) 11 ก.ย. 56
เอกสารประกอบการคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (อ่าน 2124) 29 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประ (อ่าน 529) 24 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 497) 24 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนาเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุ (อ่าน 555) 24 ก.ค. 56
เลื่อนการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 579) 26 มิ.ย. 56
เชิญชวนร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น (อ่าน 549) 19 มิ.ย. 56