ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นักเรียนรับเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนช่วงสถานการณ์ (COVID – 19) ปี 2563 (อ่าน 388) 18 พ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 255) 18 พ.ค. 63
กำหนดการรับผลการเรียนและเงินออมทรัพย์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 214) 26 มี.ค. 63
ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 88) 26 มี.ค. 63
ยกเลิกกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 83) 26 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานธุรการ โรงเรียนสกาดพัฒนา (อ่าน 703) 31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานธุรการ โรงเรียนสกาดพัฒนา (อ่าน 325) 29 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูธุรการ โรงเรียนสกาดพัฒนา (อ่าน 390) 21 ม.ค. 63
สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกาดพัฒนา เดือนสิงหาคม 62 (อ่าน 258) 28 ส.ค. 62
“วันต่อต้านยาเสพติด 62 “ (อ่าน 347) 28 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 399) 26 มี.ค. 62
เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ,นักเรียน เข้าร่วมLINE@Sakadpattana school (อ่าน 571) 26 ม.ค. 62
รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อ่าน 411) 30 พ.ย. 61
กำหนดการ :: การประชุมผู้ปกครอง การเตรียมเปิด - วันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2561 เทอม 2 (อ่าน 420) 24 ต.ค. 61
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 878) 17 มิ.ย. 59
กำหนดการ เตรียมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 711) 11 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 735) 11 พ.ค. 59
ระเบียบโรงเรียนสกาดพัฒนา "ว่าด้วยงานปกครองนักเรียน ปีพ.ศ. 2558" (อ่าน 856) 06 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่และโทรทัศน์จอแบน (อ่าน 746) 29 ก.ค. 58
เชิญเที่ยวงาน วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 910) 06 ม.ค. 58
ขอเชิญร่วมทำบุญ (อ่าน 824) 25 ธ.ค. 57
“นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21” (อ่าน 1647) 06 ก.ย. 57
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 785) 03 มิ.ย. 57
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 962) 12 มี.ค. 57
การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 2286) 19 ก.พ. 57
โรงเรียนสกาดพัฒนา (อ่าน 792) 05 พ.ย. 56
ด่วน!เปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียน เตรียมพร้อมอาเซียน เริ่มปีการศึกษา 2557 (อ่าน 973) 12 ก.ย. 56
ตราโรงเรียน (อ่าน 831) 11 ก.ย. 56
เอกสารประกอบการคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (อ่าน 2607) 29 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประ (อ่าน 736) 24 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 707) 24 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนสกาดพัฒนาเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุ (อ่าน 788) 24 ก.ค. 56
เลื่อนการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 782) 26 มิ.ย. 56
เชิญชวนร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น (อ่าน 779) 19 มิ.ย. 56