ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ระเบียบโรงเรียนสกาดพัฒนา "ว่าด้วยงานปกครองนักเรียน ปีพ.ศ. 2558"

โรงเรียนสกาดพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้จัดทำระเบียบของโรงเรียนสกาดพัฒนา "ว่าด้วยงานปกครองนักเรียน ปีพ.ศ. 2558" ขึ้น เพื่อให้การควบคุม ดูแลและการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายดิลก  พลวัง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ได้ลงนามและประกาศ ไว้ ณ วันที่ 23 กรกฏาคม  พ.ศ. 2558 และทำให้ ระเบียบโรงเรียนสกาดพัฒนา "ว่าด้วยงานปกครองนักเรียน ปีพ.ศ. 2558" มีผลบังคับใช้ทันที

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 523 ครั้ง