ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน 2 ได้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย , ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,10:21   อ่าน 730 ครั้ง