ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กำหนดการ :: การประชุมผู้ปกครอง การเตรียมเปิด - วันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2561 เทอม 2

กำหนดการ :: การประชุมผู้ปกครอง การเตรียมเปิด - วันเปิดเทอม โรงเรียนสกาดพัฒนา ปีการศึกษา 2561 เทอม 2

โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน 2 ได้แจ้งกำหนดการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561เทอม 2 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมให้คุณครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียนและแจ้งผลการเรียนของนักเรียน ให้กับทางผู้ปกครองด้วย

และการเตรียมเปิด-วันเปิดเทอม : ให้นักเรียนทุก ระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 – ม.3 มาเตรียมความพร้อมและทำความสะอาดห้องเรียน และสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน  ในวันที่31 ตุลาคม 2561ตั้งแต่เวลา 08.00 น.และการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2561 เทอมที่ 2  คือในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 206 ครั้ง