ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ยกเลิกกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ตามกำหนดการของโรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 เรื่องกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และป้องกันการติดเชื้อของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนสกาดพัฒนา พิจารณาเห็นสมควรให้งดจัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 
                                                          นายจรูณ  จันต๊ะวงค์
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา
 
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,13:13   อ่าน 24 ครั้ง