ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และป้องกันการติดเชื้อระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนสกาดพัฒนา พิจารณาเห็นสมควรให้ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

                                                              นายจรูณ  จันต๊ะวงค์
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,13:36   อ่าน 24 ครั้ง