ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กำหนดการรับผลการเรียนและเงินออมทรัพย์ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 จะทำการแจกผลการเรียนและคืนเงินออมทรัพย์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยให้ผู้ปกครองของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1- ม.3 ไปรับผลการเรียนและรับเงินออมทรัพย์ กับคุณครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของนักเรียน*** โดยทางโรงเรียนสกาดพัฒนา ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง,นักเรียน ทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID- 19 และป้องกันการติดเชื้อของผู้ปกครอง ,นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
                                                          นายจรูณ  จันต๊ะวงค์
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา
 
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,13:58   อ่าน 144 ครั้ง