ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เชิญชวนร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น
โรงเรียนสกาดพัฒนา จัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 คุณครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ได้มาร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2556,18:56   อ่าน 560 ครั้ง