ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
                ด้วยโรงเรียนสกาดพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ขึ้นระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2557 – 1 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำกอนฝั่งซ้าย ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2557,23:44   อ่าน 1782 ครั้ง