คณะผู้บริหาร

นายจรูณ จันต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0856274866
อีเมล์ : j_jaroon@hotmail.com