ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศุภมิตร ภู่ตระกูล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุนทรา รัตนประภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวนิชาพัทธ์ สุมทุม
ครูพี่เลี้ยงเด็ก