กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวรัสมี ธนะวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัชวาลย์ งานคำอ้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : chutchawan@nan2.go.th