กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์

นายวชิรพงษ์ ละม่อม
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0871933716
อีเมล์ : wachi_lamom@hotmail.com