กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์

นายวชิรพงษ์ ละม่อม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0871933716
อีเมล์ : wachi_lamom@hotmail.com

นางสาวณิชากร สุทธหลวง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1