กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกฤตพร ใบยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเชิญขวัญ จันต๊ะวงค์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1