ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจรูณ จันต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สกาดพัฒนา โรงเรียนดีประจำตำบล คุณคิดอย่างไรบ้าง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/06/2013
ปรับปรุง 15/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 246096
Page Views 288087
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) งอบ ทุ่งช้าง
3 โรงเรียนบ้านน้ำลาด งอบ ทุ่งช้าง
4 โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
6 โรงเรียนบ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
7 โรงเรียนบ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
9 โรงเรียนทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
10 โรงเรียนบ้านแพะกลาง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
11 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง
12 โรงเรียนบ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง
13 โรงเรียนบ้านเวียงสอง และ ทุ่งช้าง
14 โรงเรียนบ้านน้ำสอดสาขาน้ำเพาะ และ ทุ่งช้าง
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง และ ทุ่งช้าง 054-795123
16 โรงเรียนบ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง
17 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว จอมพระ ท่าวังผา
18 โรงเรียนบ้านยู้ จอมพระ ท่าวังผา
19 โรงเรียนบ้านถ่อน จอมพระ ท่าวังผา
20 โรงเรียนบ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา
21 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ตาลชุม ท่าวังผา 054 686 129
22 โรงเรียนบ้านสบสาย ตาลชุม ท่าวังผา
23 โรงเรียนบ้านน้ำป้าก ตาลชุม ท่าวังผา
24 โรงเรียนบ้านสบหนอง ตาลชุม ท่าวังผา
25 โรงเรียนบ้านปง ตาลชุม ท่าวังผา
26 โรงเรียนอนุบาลนิธากร ท่าวังผา ท่าวังผา 75501
27 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ท่าวังผา ท่าวังผา
28 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ ท่าวังผา ท่าวังผา
29 โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร) ท่าวังผา ท่าวังผา
30 โรงเรียนบ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา
31 โรงเรียนสุวรรณรัตน์ ท่าวังผา ท่าวังผา
32 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ป่าคา ท่าวังผา
33 โรงเรียนบ้านหนองบัว ป่าคา ท่าวังผา
34 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป่าคา ท่าวังผา
35 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา
36 โรงเรียนบ้านฝายมูล ป่าคา ท่าวังผา
37 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ผาตอ ท่าวังผา
38 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ผาตอ ท่าวังผา 054-760233
39 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ผาทอง ท่าวังผา
40 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง ผาทอง ท่าวังผา
41 โรงเรียนบ้านแหน ผาทอง ท่าวังผา 054-798737
42 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ผาทอง ท่าวังผา 081-7461845
43 โรงเรียนบ้านสันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา
44 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ยม ท่าวังผา
45 โรงเรียนบ้านก๋ง ยม ท่าวังผา
46 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ยม ท่าวังผา
47 โรงเรียนบ้านพร้าว ยม ท่าวังผา
48 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ยม ท่าวังผา
49 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ ริม ท่าวังผา
50 โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริม ท่าวังผา
51 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิ ท่าวังผา
52 โรงเรียนบ้านม่วง ศรีภูมิ ท่าวังผา
53 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ศรีภูมิ ท่าวังผา
54 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิ ท่าวังผา
55 โรงเรียนบ้านคัวะ ศรีภูมิ ท่าวังผา
56 โรงเรียนแสนทองวิทยา แสนทอง ท่าวังผา 0 5476 0235
57 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 แสนทอง ท่าวังผา
58 โรงเรียนบ้านสะปัน ดงพญา บ่อเกลือ
59 โรงเรียนบ้านสว้า ดงพญา บ่อเกลือ
60 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ
61 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 0-5476-0225
62 โรงเรียนบ้านนาคอกสาขานาบง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
63 โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
64 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ (054) 778071
65 โรงเรียนบ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
66 โรงเรียนบ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
67 โรงเรียนบ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
68 โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
69 โรงเรียนบ้านนาคอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
70 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
71 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้า บ่อเกลือ
72 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ 054760147
73 โรงเรียนบ้านนากอก ภูฟ้า บ่อเกลือ
74 โรงเรียนบ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ
75 โรงเรียนบ้านป่าลาน ปัว ปัว 08-9262-5642
76 โรงเรียนบ้านขอน ปัว ปัว
77 โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล ปัว ปัว
78 โรงเรียนบ้านป่าหัด ปัว ปัว 054-791018
79 โรงเรียนบ้านร้อง ปัว ปัว 054-756027
80 โรงเรียนปัว ปัว ปัว
81 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปัว ปัว
82 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ป่ากลาง ปัว 054-792472
83 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ป่ากลาง ปัว
84 โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) ป่ากลาง ปัว
85 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคา ปัว
86 โรงเรียนพนาสวรรค์ ภูคา ปัว 054-760149
87 โรงเรียนภูคาประชาสรรค์ ภูคา ปัว
88 โรงเรียนบ้านผาเวียง ภูคา ปัว -
89 โรงเรียนบ้านกอกจูน ภูคา ปัว
90 โรงเรียนบ้านปางยาง ภูคา ปัว
91 โรงเรียนภูคาวิทยาคม ภูคา ปัว
92 โรงเรียนวรนคร วรนคร ปัว
93 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร วรนคร ปัว 054-688040
94 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ศิลาเพชร ปัว
95 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ศิลาเพชร ปัว
96 โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชร ปัว 054-705263
97 โรงเรียนไตรประชาวิทยา ศิลาแลง ปัว 054-792188
98 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ศิลาแลง ปัว 054-792091
99 โรงเรียนสกาดพัฒนา สกาด ปัว 054-779616
100 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สกาด ปัว
101 โรงเรียนบ้านส้าน สถาน ปัว 054-791775
102 โรงเรียนบ้านนาฝาง สถาน ปัว
103 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สถาน ปัว
104 โรงเรียนบ้านน้ำยาว อวน ปัว 054-760255
105 โรงเรียนบ้านไร่ อวน ปัว 054-760253 ,054-683533
106 โรงเรียนบ้านน้ำยาวสาขาห้วยหลักลาย อวน ปัว
107 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า อวน ปัว
108 โรงเรียนบ้านนาก้อ เจดีย์ชัย ปัว
109 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว
110 โรงเรียนบ้านปงสนุก เจดีย์ชัย ปัว 054-798239
111 โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) แงง ปัว
112 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง แงง ปัว
113 โรงเรียนบ้านพาน แงง ปัว 054-688849
114 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว
115 โรงเรียนบ้านแดนพนา ไชยวัฒนา ปัว
116 โรงเรียนบ้านหนาด ไชยวัฒนา ปัว
117 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ไชยวัฒนา ปัว
118 โรงเรียนศรีสระวงศ์ ไชยวัฒนา ปัว
119 โรงเรียนบ้านปางกอม ชนแดน สองแคว
120 โรงเรียนบ้านห้วยแกลบ ชนแดน สองแคว
121 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ชนแดน สองแคว 054760228
122 โรงเรียนบ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว
123 โรงเรียนบ้านปางปุก นาไร่หลวง สองแคว 054-777079
124 โรงเรียนบ้านน้ำโมง นาไร่หลวง สองแคว
125 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย นาไร่หลวง สองแคว
126 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นาไร่หลวง สองแคว
127 โรงเรียนบ้านสะเกิน ยอด สองแคว
128 โรงเรียนบ้านปางส้าน ยอด สองแคว
129 โรงเรียนบ้านผาหลัก ยอด สองแคว 054-760229
130 โรงเรียนบ้านยอด ยอด สองแคว 0-5476-0179
131 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ยอด สองแคว
132 โรงเรียนบ้านด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
133 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
134 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
135 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ 054-760105
136 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
137 โรงเรียนบ้านด่านสาขาบวกหญ้า ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
138 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
139 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
140 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
141 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
142 โรงเรียนบ้านปางหก ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
143 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
144 โรงเรียนบ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
145 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา พญาแก้ว เชียงกลาง
146 โรงเรียนบ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง
147 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง
148 โรงเรียนบ้านน้ำคา พญาแก้ว เชียงกลาง
149 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง พระธาตุ เชียงกลาง
150 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว พระธาตุ เชียงกลาง
151 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พระธาตุ เชียงกลาง
152 โรงเรียนธาราบรรพต พระธาตุ เชียงกลาง
153 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง
154 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง
155 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา พระพุทธบาท เชียงกลาง
156 โรงเรียนบ้านตึ๊ด พระพุทธบาท เชียงกลาง 0 5479 8586
157 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาท เชียงกลาง 054-701131
158 โรงเรียนบ้านสบกอน เชียงกลาง เชียงกลาง 054-797003
159 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เชียงกลาง เชียงกลาง
160 โรงเรียนบ้านชี เชียงกลาง เชียงกลาง
161 โรงเรียนบ้านกอก เชียงกลาง เชียงกลาง
162 โรงเรียนอิมมานูเอลเชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง
163 โรงเรียนบ้านหนอง เชียงกลาง เชียงกลาง
164 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ เชียงกลาง เชียงกลาง
165 โรงเรียนบ้านใหม่ เชียงคาน เชียงกลาง
166 โรงเรียนบ้านดอนแท่น เชียงคาน เชียงกลาง 054797499
167 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ เปือ เชียงกลาง
168 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา เปือ เชียงกลาง
169 โรงเรียนไตรคามวิทยา เปือ เชียงกลาง
170 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เปือ เชียงกลาง
171 โรงเรียนบ้านหนองผุก เปือ เชียงกลาง 054-797593
172 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ เปือ เชียงกลาง